Artlingua - překlady, tlumočení, kongresové služby

Novinky

Konference Montessori

2017-07-26

Jedná se patrně o největší kongres svého druhu, který se kdy v Praze konal. Naši tlumočníci se vynasnaží, aby si účastníci ze všech koutů světa spolu rozuměli.

Karlovarský filmový festival

2017-06-29

Jako každoročně i letos budeme zajišťovat tlumočení na KVIFF. Spolu s našimi tlumočníky se těšíme na setkání s filmy, jejich tvůrci a s diváky.

Valná hromada

2017-05-29

VH společnosti se konala 29.6. v sídle společnosti, dokumenty: Rozvaha 2016 ,Vysledovka 2016 , Pozvanka

Česká premiéra filmu Anthropoid

2016-09-27

Je nám velkou ctí, že můžeme uměním svých tlumočníků přispět ke slavnostní české premiéře filmu Anthropoid, která se uskuteční v úterý 27.9.

26.9. Evropský den jazyků

2016-09-23

Jazyky a zábava, jazyky a poznání, Oslava jazykové rozmanitosti. Na stránkách http://edl.ecml.at/ si můžete zkusit kvíz o jazycích nebo si vybrat z dalších akcí, které se k Evropskému dni jazyků již tradičně konají.

Výstava Duše peněz v centru DOX

2016-05-24

V rámci multimediálního výstavního projektu DUŠE PENĚZ proběhla konference o alternativních ekonomických systémech za účasti lorda Skidelského, G. Standinga, L. Kovandy, T. Sedláčka, Libie Castro a Ólafura Ólafssona. Cizojazyčnou komunikaci zprostředkovávaly naše tlumočnice.

Zajišťovali jsme tlumočení pro Interpol

2016-05-18

Artlingua tlumočila mezinárodní konferenci Interpolu, která v květnu probíhala v Praze. Jednání se účastnilo přes 150 delegátů, pozorovatelů a hostů z více než 50 zemí.

Artlingua slaví 25 let své existence

2016-01-18

Přesně před čtvrtstoletím byl proveden zápis naší agentury do Obchodního rejstříku. Doufáme, že nám další čtvrtstoletí přinese mnoho další zajímavé překladatelské a tlumočnické práce.

Překlady pro advokáty

2015-10-29

Ve spolupráci se společností Praetor Systems nabízíme advokátům možnost snadného zadávání dokumentů k překladu přímo z informačního systému pro řízení advokátních kanceláří Praetor. Předání dokumentu proběhne zabezpečeným způsobem a představuje jen několik kliknutí myši.
Spolupráce Praetor a Artlingua

Členství v Prague Convention Bureau

2014-01-06

Od 1.1.2014 je Artlingua členem Prague Convention Bureau, sdružení společností poskytujících služby související s pořádáním kongresů v Praze. Artlingua nabízí simultánní tlumočení a pronájem tlumočnické techniku, což jsou služby, které jsou na kongresech často žádány.
Zajímavostí je, že Artlingua již dříve členem PCB byla, patřila dokonce mezi zakládající členy. Nyní tedy své členství pouze obnovuje.
WWW stránky Prague Convention Bureau

Spolupráce s překladatelskou a tlumočnickou obcí

2013-11-26

Přispěli jsme finanční částkou na výstavu Ztraceni v překladu? - Půlstoletí překladatelství a tlumočnictví na českých univerzitách (1963-2013), kterou pořádá Ústav translatologie FF UK v Praze.

Nové sídlo firmy

2013-06-25

Od 22. července nás najdete na nové adrese: Za Poříčskou bránou 365/21, Karlín, 18600 Praha 8, kde budeme nadále vycházet vstříc Vašim potřebám v oblasti překladatelských a tlumočnických služeb.

Katalog pro Marilyn

2013-06-20

Artlingua se podílela na jedné z nejvýznamnějších událostí pražské výstavní scény tohoto roku: výstavě o Marilyn Monroe. Překládali jsme rozsáhlý katalog a popisky děl a tlumočili úvodní tiskovou konferenci a vernisáž.
WWW stránky výstavy

Tlumočíme při otvírání největšího obchodu bauMax v Česku

2013-03-15

Artlingua bude tlumočit během tiskové konference a následné akce předcházející otevření největšího obchodu bauMax v České republice.

Tři michelinské hvězdy poprvé v Praze

2013-02-21

Dne 19. února tlumočila Artlingua tiskovou konferenci s kuchařskou hvězdou Michelem del Burgem, která proběhla v restauraci Kampa Park. Součástí akce byla i ochutnávka pokrmů. Michel del Burgo je majitelem hongkongské restaurace L’Atelier de Joël Robuchon, oceněné třemi michelinskými hvězdami.

Tlumočení pro evropské odbory

2013-02-13

Simultánní tlumočení do 4 jazyků (angličtiny, chorvatštiny, maďarštiny a polštiny) zajišťovala Artlingua pro evropské odbory. Tématem fóra pro třicítku účastníků bylo pracovní lékařství a ochrana zdraví na pracovišti.

Překládáme do japonštiny

2012-12-10

Artlingua běžně překládá i do mimoevropských jazyků. Například právě nyní pracujeme na překladu a korektuře 260 stran z angličtiny do japonštiny z oblasti cestovního ruchu.

Město=Médium

2012-11-30

Artlingua podpořila projekt vydání knihy Město=Médium, která zpracovává téma vztahu světla a města. Vedle fenoménu městských neonů kniha sleduje příběh světla v umění od začátku 20. století až po současnost. Autory knihy jsou Vladimir 518, Jan Matoušek a Markéta Vinglerová. Naše agentura zajistila překlad do angličtiny a zdarma vyhotovila předtiskovou korekturu.
Město=Médium

Tlumočení NATO

2012-11-12

V listopadu 2012 Artlingua tlumočila 58. výroční zasedání Parlamentního shromáždění NATO v Praze. Spoluprací na této prestižní akci tak navázala na tlumočení během předsednictví České republiky v Radě Evropské unie v roce 2009.